หน้าเว็บ

บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ระบบนิเทศการศึกษาออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แนะ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

นายสมเพชร  เจริญวัย
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 จัดทำโครงการระบบนิเทศการศึกษาออนไลน์ (แผนนิเทศเต็มพิกัด ปีการศึกษา 2556)เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ร่วมโครงการ โดยการอ่านบทความ ข้อมูล ข่าวสาร ร่วมสนทนา ขอคำปรึกษา หารือ ชี้แนะ แนะนำ ตลอดจนพบปะ พูดคุย ทักทาย และแสดงความคิดเห็น(ท้ายบทความในบทความแต่ละเรื่อง) หรือต้องการพบกับศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ท่านอื่น ๆ โดยคลิกที่นี่ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1

-ร่วมแสดงความคิดเห็น คลิกที่ข้อความ แสดงความคิดเห็น 
-ต้องการอ่านบทความ ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คลิกที่ บทความที่เก่ากว่า